Llei Orgànica de Protecció de Dades

Mitjançant el present avis, Naya & Blázquez associats S.L. (d'ara endavant RATAFIA MOLINÉ) informa als usuaris del lloc en Internet www.ratafiamoline.com, (d'ara endavant el PORTAL), sobre la seva política de protecció de dades personals per que els seus usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a la empresa RATAFIA MOLINÉ les dades de caràcter personal que se'ls puguin demanar, o que la empresa RATAFIA MOLINÉ puguin obtenir d'ells mateixos per la seva subscripció o alta en alguns dels serveis oferts en el PORTAL o a través del PORTAL. A efectes de l'expressa't en la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant LOPD), l'empresa RATAFIA MOLINÉ informa que les seves dades personals seran incorporades en un fitxer automatitzat de la seva propietat sent la seva finalitat possibilitar l'accés als serveis prestats per l'empresa RATAFIA MOLINÉ des de el PORTAL. Així mateix se li comunica que en virtut de l'expressa't per la norma, vostè pot exercir el seu dret d'accés, de rectificar, de cancel·lació i d'oposició referent a les dades de caràcter personal enviant un correu electrònic a la bústia admin@ratafiamoline.com, o un escrit a la empresa RATAFIA MOLINÉ.